Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Dopłaty do pelletu od października

Użytkownicy kotłów na pellet, biomasę i innych paliw, tak jak właściciele kotłów na węgiel uzyskają dopłaty do zakupu opału na bieżący sezon grzewczy. Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Przypomnijmy, że przyjęta wcześniej przez sejm ustawa o dopłatach do węgla miała gwarantować niższe ceny surowca, za sprawą rekompensat dla dystrybutorów. Następnie ze względu na nikłe szanse realizacji regulacji, wprowadzono bezpośredni dodatek dla osób, które ogrzewają domostwa tym paliwem, dzięki czemu na 3 tys. zł bezzwrotnej dotacji może liczyć nawet 2 mln. 990 gospodarstw domowych (na podst. danych z CEEB). 

 

Jednak nie tylko węgiel podrożał w ostatnim czasie, a takie wybiórcze wsparcie wywołało ogromne niezadowolenie ze strony osób, które odeszły od węgla i zainwestowały w czyste ogrzewanie np. poprzez stosowanie pelletu drzewnego. Przeciwko rażącej niesprawiedliwości zaprotestował m. in. Polski Alarm Smogowy oraz nasze przedsiębiorstwo. W odpowiedzi na głosy krytyki rząd zaproponował wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła zasilanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż bądź paliwami kopalnymi typu skroplony gaz LPG lub olej opałowy.

 

O jaki dodatek można wnioskować?

 

Wsparcie ma być przyznawane niezależnie od wysokości dochodów i wynieść odpowiednio:

 

  • 3 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż); liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem 390 tys.
  • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecuchowania albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem – 530 tys. zł
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem – 150 tys.
  • 2 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy; liczba gospodarstw domowych przewidzianych do wsparcia – 122 tys.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy, lub które wnioskowały o to świadczenie.

 

Zainteresowani dopłatami będą składali wnioski o dopłaty do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania od października do końca listopada 2022 roku.

 

Wsparcie dla członków spółdzielni, szkół i przedszkoli

 

Rada Ministrów podjęła także decyzję o wsparciu dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i cele użyteczności publicznej od wytwórców ciepła systemowego. Propozycja przepisów ustala pułap ceny ciepła uprawniający do wsparcia rządowego, tzw. taryfy z rekompensatą. Pułap, uprawniający do otrzymania wsparcia, ustala się na poziomie 103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla i 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu. Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł w przypadku, gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.

 

Posłowie zagłosują w sprawie ustawy po przerwie wakacyjnej – tj. we wrześniu. Wprowadzenie w życie projektowanej ustawy pochłonie 9 miliardów zł z budżetu państwa.

 

 

Źródło – Ministerstwo Klimatu i Środowiska