Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Pellet drzewny
ekologiczne paliwo

Przeczytaj porady jak kupić dobry pellet.

Co to jest pellet?

Pellet to przetworzone odpady drzewne (trociny, wióry, zrębki), sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Proces ten zachodzi bez udziału jakichkolwiek dodatkowych lepiszczy, dzięki obecności ligniny w drewnie. Lignina jest złożonym związkiem chemicznym odgrywającym rolę kleju pomiędzy poszczególnymi komórkami, włóknami celulozowymi.

 

Do produkcji pelletu wykorzystuje się zarówno drewno liściaste, jak i iglaste. Zazwyczaj, drewno iglaste stanowi ok. 70 % wykorzystywanego surowca, drewno liściaste resztę. Gatunki drzew twardych, jak np. buk, mają niższą zawartość ligniny (ale wyższą wartość opałową), niż drzewa miękkie, jak popularny świerk. Odpady pochodzące z różnych gatunków drzew miesza sie ze sobą starannie, aby zapewnić jednorodną zawartość ligniny.

 

pellet-drewno

Zalety paliwa

 

  • łatwe, czyste i bezpieczne w użytkowaniu

  • ekonomiczne w stosunku do innych paliw

  • korzystne dla środowiska (jego spalanie nie powoduje emisji CO2, ilość tego gazu uwalniana do środowiska w procesie spalania jest równa ilości pobranej przez spalaną roślinę w czasie wzrostu)

  • łatwe w dystrybucji i przechowywaniu

Jak kupić dobry pellet?

Pellet przeznaczony do ogrzewania domostw powinien być pozbawiony szkodliwych zanieczyszczeń. Gwarancją jakości jest deklaracja producenta pelletu potwierdzająca klasę paliwa według normy EN ISO 17225−2. Worki na pellet powinny być odpowiednio oznakowane – tj. zawierać nazwę producenta, znak towarowy normy oraz klasę paliwa (taki obowiązek narzuca art. 20 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Jeśli worki nie zostały oznakowane, dystrybutor paliwa powinien udostępnić deklarację producenta informującą o klasie pelletu według normy EN ISO 17225−2.

 

Na workach z pelletem spotkamy różne oznakowania.

Oto najczęściej powtarzające się:

enplusa1x200
enplusa2x200
enbx200

 

Do „rozszyfrowania” znaków niezbędna jest podstawowa wiedza o klasach jakości pelletu. Norma EN ISO 17225−2 wyróżniająca w przypadku zastosowań pelletu do użytku domowego i komercyjnego klasy: A1, A2, B, wyraźnie precyzuje rodzaj surowca stosowanego do produkcji pelletu, jego kaloryczność oraz jego parametry fizyczne i chemiczne (te ostatnie są bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska).

 

  • Najwyższej jakości pellet klasy A1 powstaje z pni drzew oraz pozostałości drzewnych, nie poddanych obróbce chemicznej.
  • Pellet klasy A2 produkowany jest z konarów, gałęzi, kory, a także odpadów drzewnych, nie poddawanych obróbce chemicznej.
  • Najniższa klasa B – powstaje z drewna z lasów, plantacji (np. wierzba energetyczna), drewna pierwotnego, produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego.

 

Poszczególne klasy certyfikowanego pelletu różnią się między sobą zawartością popiołu.

  • A1 – zawartość popiołu ≤ 0,7 %, kaloryczność ≥ 16,5 kJ
  • A2 – zawartość popiołu ≤ 1,2 %, kaloryczność ≥ 16,5 kJ
  • B – zawartość popiołu ≤ 2 %, kaloryczność ≥ 16,5 kJ

 

ikona_pelet_01

O czym należy pamiętać kupując pellet, a na co uważać?

 

Postarajmy się zapewnić czyste paliwo do kotła c.o. - tj. wyprodukowane w 100 % z biomasy np. drewna. To zwiększy szansę na wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie kotła na pellet. Bądźmy ostrożni podczas zakupów, bo nie każdy pellet dostępny na rynku jest „czysty” i bezpieczny dla naszego urządzenia.

 

 

ikona_pelet_02

Czym może być zanieczyszczony pellet?

 

Nieuczciwi producenci pelletu stosują domieszki w postaci mielonych płyt meblowych lub zmielonego plastiku (frakcja palna odpadów). Płyty wiórowe, MDF czy HDF zawierają ok. 10% żywic formaldehydowo­−mocznikowych, melaminowych lub fenolowych oraz ich mieszanin, parafiny i laminaty. Nawet niewielka domieszka takich materiałów zanieczyszcza powietrze i przyspiesza korozję palnika kotła oraz przewodu spalinowego.

 

 

ikona_pelet_03

Jaki wpływ na kotły i palniki ma zanieczyszczony pellet?

 

Pellet z płyt drewnopochodnych obniża trwałość kotła, emituje 10 razy więcej tlenku węgla oraz podwyższone ilości dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu, które w kontakcie z powietrzem i choćby odrobiną wilgoci (wilgotność pelletu < 10%) nabierają żrących właściwości, powodując przyspieszoną korozję stali w kotle, co może doprowadzić do uszkodzeń urządzenia.

 

Kupujmy pellet z pewnego źródła. Takie paliwo zagwarantuje wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie koła c.o.