Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Edukujemy ekologicznie od dekady!

Karać, straszyć, grozić palcem czy edukować o czystym powietrzu? Regulacje prawne z jasno wytyczonymi regułami gry dla producentów, dystrybutorów i użytkowników urządzeń to niezbędne minimum – najważniejsza jest świadomość tego, jak sposób ogrzewania wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.

Ze smogiem najlepiej walczyć wiedzą. Mając to na uwadze w 2009 roku, na długo przed społeczną debatą na temat smogu, ogłosiliśmy jedną z pierwszych w Polsce kampanii edukacyjnych dla przedszkolaków pt. „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”.

 

Do programu przystąpiły losowo wytypowane placówki z całego kraju (w pierwszej edycji udział wzięło prawie 1000 dzieci). Nauczyciele otrzymali pakiet edukacyjny z zakresu OZE, scenariusze zajęć i eksperymentów przyrodniczych. Przez 2 miesiące nauczyciele szkolili się i prowadzili zajęcia ekologiczne, w okresie przedświątecznym wszyscy uczestnicy akcji otrzymali upominki - zestawy edukacyjno­−plastyczne dopasowane do potrzeb programu. Programowi towarzyszyły również liczne akcje dodatkowe: turnieje wiedzy ekologicznej, przegląd dziecięcych teatrów ekologicznych, konkursy rodzinne. Nagrodziliśmy najciekawsze realizacje. Jednak nagrodą nr 1 był wzrost świadomości ekologicznej.

2019_09_20_Kostrzewa_blog_800x450px_edukacyjne_02

W ramach akcji ukazały się dwie publikacje edukacyjne – pierwsza wprowadzająca dzieci w temat paliw z biomasy pt. „Przygoda Stasia” oraz kolejna pt. „Smog w Maciejowcach” dystrybuowane w przedszkolach, szkołach, za pośrednictwem ekodoradców oraz dystrybutorów marki Kostrzewa, którzy wręczają je uczestnikom targów, pokazów czy wystaw branżowych.

 

2019_09_20_Kostrzewa_blog_800x450px_edukacyjne_01

Przez ostatnie lata można mówić o nasileniu rozmaitych akcji propagujących ekologiczne ogrzewanie. Bardzo ciekawe wydają się założenia nowatorskiego na polską skalę programu edukacyjnego – Edukacyjna Sieć Antysmogowa, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (https://esa.nask.pl/­o-projekcie). Projekt już trwa, a w ciągu najbliższych lat objętych nim zostanie 200 tys. dzieci – uczniowie dowiadują się czym jest i jak powstaje smog, jaki wywiera wpływ na zdrowie, jak zapobiegać jego powstawaniu. Uczniowie pod opieką nauczycieli mogą monitorować jakość powietrza za pomocą czujników, instalowanych w placówkach przez NASK. Akcje edukacyjne przewidziano również dla rodziców.

 

Przedsiębiorstwo Kostrzewa będzie kontynuować działania edukacyjne. Mamy też nadzieję, że każda jednostka oświatowa, objęta projektami antysmogowymi da dobry przykład rodzicom swoich uczniów – będzie oszczędnie dysponowała surowcami naturalnymi, postawi na OZE i będzie ogrzewała budynki szkół oraz przedszkoli ekologicznymi urządzeniami. Teraz będzie to możliwe, bo prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny zaprosił szkoły do udziału w Programie „Czyste Powietrze”.