Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Fundusze Norweskie: 13 mln na instalacje do produkcji pelletu

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także spółki komunalne z całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z uruchomieniem produkcji pelletu przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych.

Projekty należy zgłaszać do ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska naboru na Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu finansowanego z Funduszy Norweskich. To już ostatni nabór wniosków w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

 

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

 

Zakres projektów powinien uwzględniać także działania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące ochrony powietrza i klimatu.

 

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.: zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej, czy zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/ przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu.

 

Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi ok. 893 tys. zł, a maksymalna ponad 4,4 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, wypłacone może być w formie zaliczki, refundacji i płatności końcowej.

 

Dwa etapy naboru

Nabór przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie wnioskodawca wypełnia koncepcję projektową.

 

Sposób złożenia wniosku

Koncepcje projektowe (w ramach I etapu) oraz wnioski o dofinansowanie (II etap postępowania) sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronach internetowych NFOŚiGW.

 

Ważne terminy

Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych – 8 stycznia 2021 r. godz. 15:00.

 

Dodatkowe punkty za partnerstwo

Dodatkowo punktowane są projekty realizowane we współpracy z partnerem/ami z państw-darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Lista potencjalnych partnerów, tj. instytucji, które zgłosiły do Operatora Programu chęć podjęcia współpracy z Wnioskodawcami w ramach Programu dostępna jest na stronie MKiŚ w zakładce Potential Partners. Podstawowe zasady dotyczące partnerstw opisano w dokumentacji naborowej, a dodatkowe informacje można znaleźć na podstronie Informacje dla Wnioskodawców (strona MKiŚ) oraz w Przewodniku po partnerstwie (strona KPK).

 

Ogłoszenie o naborze na Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu wraz z pozostałą dokumentacją naborową dostępne jest w zakładce Nabory na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

 

(źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska)