Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Kocioł Kostrzewa ze wsparciem Działu Inwestycji

Pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych w firmie KOSTRZEWA - Tomasz Nowak w rozmowie z redaktorem "Magazynu Instalatora".

PPH KOSTRZEWA sp.j. posiada rozwiązania dla obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych i komercyjnych. Ofertę charakteryzują kompleksowe rozwiązania na pelet, począwszy od kotła jako źródła ciepła, poprzez magazynowanie i podawanie peletu z większych magazynów, po automatykę sterującą całą kotłownią i obwodami grzewczymi. Obsługą obiektów o zapotrzebowaniu powyżej 50 kW zajmuje się Dział Inwestycji kierowany przez Tomasza Nowaka.

 

Jaka jest rola Działu Inwestycji w firmie KOSTRZEWA?

 

Naszym zadaniem jest opracowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego obiektu, tak aby jak najlepiej spełnić oczekiwania inwestora, a następnie dostarczyć na budowę wszystko na czas i zgodnie z projektem.  Cały dział pracuje na to, aby finalnie instalator mógł wykonać podłączenie kotła i dodatkowych urządzeń pochodzących z naszej oferty bez zbędnych napięć z projektantem, kierownikiem budowy czy samym inwestorem.

 

Proszę opisać w paru zdaniach urządzenia grzewcze z oferty Działu Inwestycji.

 

To dwie linie automatycznych urządzeń spalające pellet o jakości A1, A2 i B: MAXI BIO SPIN NE spełniający wymagania 5. klasy normy PN EN 303-5:2012 oraz EEI PELLETS dodatkowo z certyfikatem ecodesign. Znajdują one zastosowanie w m.in. obiektach przemysłowych, handlowych, domach wielorodzinnych, gospodarstwach rolnych i obiektach turystycznych dzięki szerokiej ofercie mocy: 50, 75, 100, 150, 200 i 285kW. Zakup naszych kotłów może być dofinansowany do 85%. Ściśle współpracujemy z firmami pozyskującymi dotacje na rzecz inwestorów prywatnych i publicznych. Urządzenia gwarantują beneficjentowi programów dotacyjnych bezpieczeństwo użytkowania, osiągnięcie założeń emisyjnych i ograniczenia zużycia paliwa dzięki certyfikacji wyrobów na całą normę 303-5 i ecodesign w akredytowanej jednostce badawczej.  Warto nadmienić, że dostarczamy również kompleksowe rozwiązania magazynowania i podawania pelletu oraz autorski system sterowania OMS PRO przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów.

 

Czy instalatorzy chętnie współpracują z Działem Inwestycji KOSTRZEWA?

 

Tak, ponieważ nie tracą czasu, ani nie ponoszą kosztów rozmów z inwestorami i projektantami oraz obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń.  W czasie, gdy wykonują swoją pracę zarobkową, nasz dział realizuje wiele spotkań i uzgodnień, przygotowuje dokumentację projektową i dba o każdy szczegół, aby finalnie inwestycja została właściwie zrealizowana. Gdy przychodzi właściwy moment, instalatorzy wykonują montaż dostarczonych urządzeń i oddają kotłownie w ręce Autoryzowanego Serwisu KOSTRZEWA, który zapewnia uruchomienie, regulację oraz szkolenie użytkowników, dbając następnie o kotłownię również poprzez zdalny dostęp. Po montażu instalator może udać się na kolejny obiekt, a Dział Inwestycji dalej w dalszym ciągu dba o klienta i jego urządzenia.

 

Czy współpraca z kierowanym przez pana Działem Inwestycji jest opłacalna dla instalatora?

 

Gwarantuję, że tak. Od momentu, gdy instalator zgłosi swojego klienta do Działu Inwestycji, może być spokojny o profesjonalną obsługę klienta z naszej strony oraz o swój zysk ze sprzedaży naszych produktów. Dział Inwestycji na życzenie instalatora może również bezpośrednio zrealizować sprzedaż wyrobów na rzecz klienta, prowadzić negocjacje i ponosić ryzyko kontraktowe oraz zadbać o odpowiednie finansowanie inwestycji. Nawet w takiej sytuacji instalator może być spokojny o swój zarobek.

 

Na jakiem etapie należy się kontaktować z Działem Inwestycji?

 

Jak najwcześniej. Im szybciej Dział Inwestycji otrzyma informację o planowanej inwestycji, o której wie instalator, tym większe szanse na pozytywny wynik dla wszystkich. Najlepiej rozpocząć rozmowy z inwestorem przed wykonaniem projektu, ponieważ czasami zmiany w dokumentacji mogą być kosztowne. Ponadto, gdy instalator zgłosi inwestora jako pierwszy, może liczyć na dodatkowe profity.

 

Na jaką jeszcze pomoc może liczyć instalator?

 

Przygotowujemy bezpłatnie wstępne kosztorysy i koncepcje oraz opracowujemy dobór odpowiedniego schematu hydraulicznego i automatyki dla każdego obiektu. Dzięki temu instalator nie musi samodzielnie przygotowywać wstępnej oferty dla klienta, ani ponosić kosztów konsultacji z projektantem. Wszystko otrzyma od nas, dlatego warto zapamiętać adres di@kostrzewa.com.pl .

 

Dziękuję za rozmowę.


Ja również i serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich instalatorów w Polsce.

 

Źródło: https://www.instalator.pl/2019/04/kociol-kostrzewa-ze-wsparciem-dzialu-inwestycji/