Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Koniec 5. klasy − kierunek wyznacza Ecodesing!

Tzw. 5 klasa jakości środowiskowej i sprawności energetycznej kotłów c.o. według normy PN EN 303−5:2012 odeszła właśnie do lamusa. Teraz kierunek rozwoju urządzeń wyznacza nowa dyrektywa Ecodesign (zwana dyrektywą Ekoprojektu). Dzięki temu surowe wymogi środowiskowe określone przepisami faktycznie obowiązują w prawdziwym życiu, a nie tylko w laboratorium badającym kotły. Certyfikat Ecodesign to gwarancja najwyższej jakości urządzeń grzewczych.

Kotły podczas rocznego cyklu użytkowania bardzo krótko pracują z maksymalną mocą. Pozostały okres to czas pracy z obniżoną mocą tj. w trybie podtrzymania (dotyczy to szczególnie kotłów na węgiel) oraz postoju. Wartości emisji spalin podczas osiągania mocy minimalnej są wtedy wyższe w porównaniu z pracą z mocą maksymalną. Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign porządkuje tę kwestię, wprowadzając graniczne wartości emisji pyłów, organicznych związków gazowych (OGC), tlenku węgla i tlenków azotu (NOx) zarówno przy mocy maksymalnej, jak i minimalnej.

Ecodesign wprowadza również termin sezonowej efektywności energetycznej.

 

W uproszczeniu: Efektywność energetyczna= sprawność kotła pomniejszona o zużycie energii elektrycznej.

 

Już nie są teraz tak istotne parametry mocy nominalnej i minimalnej kotłów, na pierwszym miejscu jest sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) oznaczająca, wyrażany w procentach, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kocioł na paliwo stałe, do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %.


Nowym wymogiem jest też wyznaczenie progu emisji odpowiedzialnych za kwaśne deszcze tlenków azotu (NOx). Emisje, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń, nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

 

Czy wiesz , że kotły na ekogroszek emitują tlenków azotu  seznowo w granicach 500-600 mg/m3 , a kotły na pelet firmy KOSTRZEWA poniżej 150 mg/m3?

 

Emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Emisje organicznych związków nie mogą przekraczać 20 mg/m3 (podajnik) oraz 30 mg/m3 (ręczny załadunek). Z kolei granicą emisji tlenku węgla jest odpowiednio 500 mg/m3 oraz 700 mg/m3. 
Równie ważnym kryterium oceny kotłów według dyrektywy Ecodesign jest zużycie energii elektrycznej podczas pracy kotła. Od 1 kwietnia 2017 roku wszystkie urządzenia grzewcze sprzedawane w Unii Europejskiej będą objęte etykietowaniem, informującym o klasie energetycznej urządzenia. Przedsiębiorstwo „KOSTRZEWA” jest przygotowane do tej zmiany.

Efektywność energetyczna

Do roku 2020 wszystkie urządzenia grzewcze dopuszczone do sprzedaży muszą legitymować się certyfikatem „Ecodesign”. Przedsiębiorstwo „KOSTRZEWA” wdraża te wymagania. Urządzenia marki KOSTRZEWA o mocy 16, 24, 32, 50, 75, 100, 150, 200, 285 kW już teraz legitymują się certyfikatem potwierdzającym zgodność z unijnymi wymaganiami, w zakresie emisyjności oraz efektywności energetycznej, określonymi przez dyrektywę. Certyfikat „Ecodesign” jest wymagany od inwestorów przystępujących do projektów umieszczonych w Osiach Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Urządzenia grzewcze „KOSTRZEWY” gwarantują spełnienie oczekiwań unijnych donatorów.

 

KOTŁY Z CERTYFIKATEM "ECODESIGN":