KOSTRZEWA wdraża selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Można mówić, że jest jeszcze trochę czasu, ponieważ powszechna segregacja na terenie objętym działaniem Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami będzie obowiązywała najprawdopodobniej dopiero za rok, warto jednak być przygotowanym do zmiany i z wyprzedzeniem nauczyć się poprawnie oddzielać odpady – taką zasadę wyznaje producent kotłów c.o. na biomasę „Kostrzewa”.

W Giżycku, gdzie działa przedsiębiorstwo, będzie to działanie pionierskie,  mamy bowiem do czynienia z pierwszym dużym zakładem pracy, który uruchamia selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. generowanych przez pracowników.

 

Firma poważnie podeszła do zadania i rozpoczęła od praktycznych warsztatów z segregacji odpadów. W pierwszej kolejności przeszkoleni zostali kierownicy działów, którym powierzono zadanie „wdrożenia zasad segregacji” wśród swoich podwładnych.  W punktach gromadzenia odpadów pojawią się specjalnie oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje: metale i tworzywa sztuczne; szkło; papier; biodegradowalne oraz zmieszane (inaczej odpady resztkowe).

 

– To kolejne działanie na rzecz ochrony środowiska – mówi Monika Kostrzewa, audytor wewnętrzny przedsiębiorstwa. – Najistotniejszym są jednak nasze produkty – oszczędne, spełniające wymogi unijnego ekoprojektu kotły c.o. na pellet, które pomagają chronić powietrze. Dużą wagę przykładamy też do działań edukacyjnych, adresowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

 

Przedsiębiorstwo jako członek międzynarodowej agendy ONZ – UN Global Compact – przyjęło sobie za cel pogłębianie działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym zasobooszczędności. Wszelkie odpady poprodukcyjne są segregowane i przekazywane do recyklingu. Teraz segregacji podlegać będą również odpady biurowe i wytwarzane przez pracowników.