Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

KOSTRZEWA wdraża selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Można mówić, że jest jeszcze trochę czasu, ponieważ powszechna segregacja na terenie objętym działaniem Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami będzie obowiązywała najprawdopodobniej dopiero za rok, warto jednak być przygotowanym do zmiany i z wyprzedzeniem nauczyć się poprawnie oddzielać odpady – taką zasadę wyznaje producent kotłów c.o. na biomasę „Kostrzewa”.

W Giżycku, gdzie działa przedsiębiorstwo, będzie to działanie pionierskie,  mamy bowiem do czynienia z pierwszym dużym zakładem pracy, który uruchamia selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. generowanych przez pracowników.

 

Firma poważnie podeszła do zadania i rozpoczęła od praktycznych warsztatów z segregacji odpadów. W pierwszej kolejności przeszkoleni zostali kierownicy działów, którym powierzono zadanie „wdrożenia zasad segregacji” wśród swoich podwładnych.  W punktach gromadzenia odpadów pojawią się specjalnie oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje: metale i tworzywa sztuczne; szkło; papier; biodegradowalne oraz zmieszane (inaczej odpady resztkowe).

 

– To kolejne działanie na rzecz ochrony środowiska – mówi Monika Kostrzewa, audytor wewnętrzny przedsiębiorstwa. – Najistotniejszym są jednak nasze produkty – oszczędne, spełniające wymogi unijnego ekoprojektu kotły c.o. na pellet, które pomagają chronić powietrze. Dużą wagę przykładamy też do działań edukacyjnych, adresowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

 

Przedsiębiorstwo jako członek międzynarodowej agendy ONZ – UN Global Compact – przyjęło sobie za cel pogłębianie działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym zasobooszczędności. Wszelkie odpady poprodukcyjne są segregowane i przekazywane do recyklingu. Teraz segregacji podlegać będą również odpady biurowe i wytwarzane przez pracowników.