Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Ogrzewasz dom węglem, gazem lub olejem? Zapłacisz nawet 1500 zł podatku od emisji

Od 1 stycznia 2027 r. europejski system handlu uprawnieniami do emisji ETS 2 obejmie również indywidualne gospodarstwa domowe. Zaowocuje to obowiązkiem ponoszenia opłaty przez właścicieli domostw i mieszkań ogrzewanych paliwami kopalnymi – gazem ziemnym i LPG, węglem i olejem opałowym.

Celem wprowadzenia  ETS w 2005 r. było stopniowe ograniczanie emisji szkodliwych gazów przez energochłonne sektory gospodarki. Oprócz krajów UE realizuje go kilka krajów niezrzeszonych – Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

 

Rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 o sektor mieszkalnictwa ma na celu przeciwdziałanie ociepleniu klimatu, ale także uniezależnienie się od paliw kopalnych sprowadzanych głównie spoza UE. Według danych Unii Europejskiej, budynki znajdujące się na terenie wspólnoty odpowiadają za zużycie 40% ogółu energii, a także są odpowiedzialne za ok. 36% emisji dwutlenku węgla.

 

Opłat ETS 2 nie zapłacimy bezpośrednio – opłata zostanie wliczona w cenę paliwa. Natomiast dostawcy paliw będą musieli ewidencjonować ilość sprzedawanych surowców energetycznych i nabywać odpowiadającą im ilość uprawnień do emisji CO2

 

Ile wyniesie podatek?

Wysokość opłat od emisji CO2 dla gospodarstw domowych bezpośrednio uzależniona będzie od wolumenu wyemitowanego dwutlenku węgla oraz wartości uprawnień. Przyjęto, że stawka uprawnień będzie wynosiła maksymalnie 45 euro za tonę wyemitowanego CO2. Według wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, przy założeniu stawki 45 euro za uprawnienie, średnia opłata dla gospodarstwa domowego będzie wynosić ok. 1.560 zł rocznie. Uśredniona kwota zawiera również podatek za używanie samochodu z silnikiem spalinowym. 

 

Po przeliczeniu stawki na jednostkę paliwa otrzymujemy:

  • 500 zł za tonę węgla kamiennego
  • 4 gr/kWh gazu ziemnego lub płynnego
  • 5 gr/l oleju opałowego

 

Co z najuboższymi?

Podatek od ogrzewania i emisji CO2 wróci do Polaków - dzięki Społecznemu Funduszowi Klimatycznemu. Celem SFK ma być wspieranie transformacji energetycznej. Środki EFK będą skierowane do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i transportowym. Celem ma być m. in.:

  • ułatwienie wymiany przestarzałego ogrzewania oraz docieplania domów,
  • zachęcanie do transportu zbiorowego lub jazdy na rowerze.

 

Według szacunków w latach 2026-2032 budżet FSK wyniesie 65 mld złotych.

Z podatku będą zwolnione osoby stosujące bezemisyjne źródła ciepła m. in. pompy ciepła oraz kotły na biomasę, w tym kotły na pellet oraz drewno.

 

 

Kostrzewa Kontakt

Masz pytania o urządzenia KOSTRZEWA?

 

 

Zapraszamy do kontaktu

+48 87 429 56 30

dh32@kostrzewa.com.pl