Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Program Czyste Powietrze 2022 – co się zmieni?

Nowy poziom dofinansowania dedykowany osobom najuboższym z maksymalną dotacją do 90% kosztów kwalifikowanych (69 tys. zł), dotacje do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych, oraz zupełnie nowy program Moje Ciepło dla domów nowo budowanych – to zmiany na rok 2022 mające na celu poprawę jakości powietrza zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w styczniu ogłosi datę inauguracji zmian w programie dedykowanych osobom o najniższych dochodach.

 

Z komunikatu NFOŚiGW wynika, że trzeci próg dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” przyniesie maksymalne dofinansowanie do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego do 900 zł lub do 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Najwyższe dofinansowanie obejmie również osoby z ustalonym prawem do zasiłku.

 

Ministerstwo Klimatu zapowiada dodatkowe zmiany w obecnie realizowanym podstawowym i podwyższonym progu dofinansowania Programu Czyste Powietrze.


W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Przepustką do dotacji będzie też ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.


Przewidziano dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców


Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.


Program przyniesie też inne zmiany m.in.

 

  • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe uwzględniający potrzebę poprawy bezpieczeństwa.


Szczegóły nowej wersji programu w styczniu


Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.


2. Ministerstwo Klimatu zapowiada rozszerzenie Programu Czyste Powietrze o budynki wielorodzinne – potencjalni beneficjenci oczekują na konkretną datę startu programu.


3. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało na rok 2022 Program Moje Ciepło adresowany do właścicieli energooszczędnych domów jednorodzinnych nowo budowanych oferujący wsparcie do zakupu i montażu pomp ciepła. Najważniejsze informacje o nowym programie:
https://www.czystepowietrze.eu/aktualnosci/doplaty-do-pomp-ciepla-w-nowych-domach-zapowiedz-programu-moje-cieplo