Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Program Czyste Powietrze 2022 - sprawdź na jaką dotację możesz liczyć?

Program Czyste Powietrze od 2018 r. wspiera wymianę przestarzałego ogrzewania na paliwa stałe oraz termomodernizację w domach jednorodzinnych. Od 25 stycznia 2022 r. wprowadzono kolejny – trzeci poziom dofinansowania.

1. Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 30 tys. zł.

 

2. Podwyższona dotacja w wysokości do 37 tys. zł przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

3. Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość wsparcia wynosi do 69 tys. zł i obejmuje do 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 zł Podwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 zł Najwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% / 10 000 zł 75% / 15 000 zł 90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 30% / 9 000 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% / 13 500 zł 60% / 18 000 zł 90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 30 % / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% / 20 250 zł 60% / 27 000 zł 90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa 45% / 6 750 zł 75% / 11 250 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny 30% / 6 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 000 zł 60% / 12 000 zł 90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne 30% / 3 000 zł 60% / 6 000 zł 90 % / 9 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30% / 4 500 zł 60% / 9 000 zł 90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% / 5 000 zł 60% / 10 000 zł 90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% / 5 000 zł 50% / 5 000 zł 90% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych 30% / 45 zł/m2 60% / 90 zł/m2 90% / 135 zł/m2
Stolarka okienna 30% / 210 zł/m2 60% / 420 zł/m2 90% / 630 zł/m2
Stolarka drzwiowa 30% / 600 zł/m2 60% / 1 200 zł/m2 90% / 1 800 zł/m2

 

Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu "Czyste Powietrze" uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków. 

Wypełnij formularz by otrzymać pomoc w dofinansowaniu