Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Świadoma rezygnacja firmy KOSTRZEWA ze startu w rankingu TOP-TEN 2017

Pragniemy poinformować o rezygnacji firmy KOSTRZEWA z rywalizacji o prymat w krajowym rankingu urządzeń grzewczych TOP TEN 2017 Polskiej Izby Ekologii. O rezygnacji przesądziły zapisy regulaminu konkursu, które w naszym mniemaniu, ograniczają rywalizację producentów na zasadach fair play.

Do konkursu można zgłosić kotły c.o., których parametry nie zostały w całości potwierdzone przez tzw. trzecią stronę - jednostkę zewnętrzną posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań oraz certyfikacji.Oznacza to, że organizator konkursu obniża wymagania i zadowala się jedynie deklaracją producenta. Stoimy na stanowisku, że w regulaminie zaproponowanym przez PIE zabrakło podstawowego punktu – wszystkie parametry urządzeń grzewczych poddawane ocenie powinny być potwierdzone przez tzw. trzecią stronę – tj. jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA w zakresie badań oraz certyfikacji.

 

W naszym kraju żadna jednostka badawcza nie zdobyła akredytacji PCA na badanie zużycia prądu, żaden instytut nie jest uprawniony do certyfikacji w tym zakresie. Obecnie najlepszym i najwiarygodniejszym świadectwem jakości nowoczesnego kotła jest certyfikat Ecodesign, wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. W Polsce żadna jednostka nie została jeszcze uprawniona przez PCA (wrzesień 2017r.) do certyfikacji w zakresie Ecodesign, ale jest to możliwe w innych krajach UE. KOSTRZEWA proces certyfikacji przeprowadził w instytucie czeskim.

 

Reasumując, skoro regulamin umożliwił zgłaszanie do konkursu kotłów legitymujących się jedynie zaświadczeniami lub deklaracjami producenta, mając jednocześnie świadomość, że metodyka badań oraz wiarygodność danych mogą być rozbieżne, mamy podstawy przypuszczać, że ranking TOP TEN 2017 nie jest miarodajnym źródłem informacji o urządzeniach grzewczych.

 

Przedsiębiorstwo KOSTRZEWA poinformowało o swoich wątpliwościach organizatora konkursu – Polską Izbę Ekologii, ale zasady regulaminu nie uległy zmianie. To tylko utwierdziło nas w przekonaniu o słuszności powziętej decyzji.

 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku organizator konkursu uwzględni konieczność potwierdzenia każdego parametru przez trzecią stronę,a rywalizacja będzie uczciwa i emocjonująca.

 

Konkursy pod hasłem TOPTEN, których celem jest stworzenie wiarygodnych list rankingowych dla konsumentów, realizowane są w całej UE i dotyczą różnych grup produktów m.in. technologii OZE, samochodów, urządzeń RTV-AGD, okien, silników, pomp itd. Można je przeglądać na platformie www.topten.eu (Best Products od Europe). Takie rankingi mogą być bardzo przydatne pod warunkiem ujednolicenia konkursowych zasad. W przypadku polskich kotłów na paliwa stałe tak się jednak nie stało.