Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Ulga termomodernizacyjna – warto skorzystać!

Do końca kwietnia możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć od podatku wydatki na wymianę przestarzałego ogrzewania oraz docieplenie domu jednorodzinnego poniesione w roku 2020.

Ulga przysługuje podatnikom podatku dochodowego regulującym podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Taki podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku, w tym wymianę przestarzałego ogrzewania.

 

Obliczamy ulgę termomodernizacyjną

 

Ulga podatkowa na termomodernizację jest ulgą limitowaną do wysokości 53 tys. zł. Ma ona łączne zastosowanie w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Co istotne, jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc  od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Wysokość wydatków podatnik musi udokumentować poprzez posiadanie faktur.

 

Odliczeniu w ramach ulgi na termomodernizację nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 

– dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. z programu Czyste Powietrze;

 

– zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 

Właściciel domu w budowie, nie odliczymy również wydatków poniesionych na wymianę dachu pokrytego eternitem.